02-TR_8893.jpg
tihomirrachevjpg.jpg

Фотопроект: Приятели на морето

Фотограф: Тихомир Рачевblago w

Победител в грантовата програма "Благотворителността през обектива" 2015

Приятели на морето

„От рождението си, човекът носи на раменете си товара на гравитацията. Той е прикован към земята. Но човек трябва само да се потопи под повърхността и вече е свободен."

Жак-Ив Кусто

Всички носим товара на ежедневието и водим ежеминутна борба за оцеляване в съвременното общество. Но не всички имат равен старт. Мнозина трябва да извоюват правото си да водят нормален живот, да могат и да бъдат. Светът се променя бавно и хората се учат все повече да бъдат човеци спрямо самите себе си. Да търсят и дават свобода, да избират свободно и да се осъществяват.

Свободата, която предлага морето, може да бъде не просто метафора. Тя е шанс за промяна и развитие като лъч светлина в тъмните дълбини на морeто.

Свободата под повърхността на водата открива нови хоризонти за група млади хора, обединени от трудното им сoциално положение или от порива да търсят и да променят живота си, като приемат подкрепа. Различни по образование, възраст, етнос - те поглъщат тишината на подводния свят, научват да използват неговите тайни, откриват нови приятелства и най-вече вяра и надежда в своето утрешно Аз. И независимо дали в бъдеще ще се осъществят в придобитите си морски специалности, те са една крачка по-напред, по-уверени, готови да подадат приятелска ръка на друг.

Фотографиите са заснети по време на водолазната подготовка, която Морски клуб „Приятели на морето" – Варна провежда за 40 младежи в неравностойно социално положение - сираци, полусираци, безработни включително и от етническите малцинства. Работата им е финансирана по проект „Морска академия 2014-2015" на „Програма за подкрепа на НПО в България по Финансивия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014".

Search