Общи условия

Общи условия

"Благотворителността през обектива"

 bcause1bdf

"Благотворителността през обектива" се реализира от Български дарителски форум (БДФ) и фондация BCause. Целта на конкурса е да популяризира дарителството в България, като окуражи и финансира фотографи да заснемат свои документални проекти, свързани с темата и покаже инициативи, каузи и техните дарители

Конкурсът за фотография "Благотворителността през обектива" се провежда веднъж годишно, от 2012 година.

Грантовата програма "Благотворителността през обектива" се провежда веднъж годишно, от 2015 година.

1. Тема на конкурса "Благотворителността през обектива"
Фотоконкурсът и грантовата програма имат за цел да популяризират ролята на благотворителността в обществото. Със средствата на фотожурналистиката търсим да покажем инициативи, програми, идеи, които допринасят за по-добро качество на живот на различни общности от хора, целите, каузите и дейността на граждански организации и активисти, емоциите, трудностите и резултатите от тяхната работа - работа, която обикновено остава незабелязана или за нея е трудно да се разказва без образи.

2. Участници
2.1. Право на участие във фотоконкурса и грантовата програма имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.

2.2. Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници.

2.3. Право на участие в грантовата програма имат И неправителствени организации (в т.ч. читалища и училищни настоятелства), училища, музеи, библиотеки, които кандидатстват съвместно с фотограф, готов да заснеме тяхната кауза.

2.4. Във фотоконкурса и грантовата програма НЕ могат да участват автори, които са служители на BCause или БДФ, или са членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на конкурса.

3. Избор на победители
Фотографиите и фотографските проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на BCause и БДФ и професионални фотографи.

Чрез гласуване в сайта публиката определя фотография носител на "Наградата на публиката". За една снимка може да се гласува само веднъж.

Очакванията към фотографиите са те или разказите, които пресъздават, да бъдат пряко обвързани с темата на конкурса и да въздействат емоционално. Половината от оценката се формира от фотографските качества на предложените фотографии.

Препоръка към неправителствените организации, които подават кандидатури съвместно с фотографи: предложената концепция да описва конкретен проект, инициатива или събитие, които се осъществяват, благодарение на дарителска или доброволческа подкрепа.

4. Авторски права
4.1. Авторските права са притежание на фотографите.

4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица .

4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на BCause и БДФ.

5. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Фотографът дава съгласието си BCause и БДФ да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със състезанието.

6. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

7. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

Search